Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Badatelská stezka

Hlavní cíle projektu:

- Vytvořit badatelskou stezku v přírodě, na které budou cíl.skupiny při samoobslužném či lektorovaném programu,s využitím pracovních listů, zkoumat život v přírodě (ekosystém lesa, tůně, louky, remízku,půdy), pozorovat (lupa,dalekohled), zjišťovat (měření), vnímat (mp3-hlasy přírody),p oznávat (klíč k určování) aj.,s využitím metod interpretace přírod.dědictví
- Pomocí osobního zážitku a badatelských aktivit v přírodě podnítit v lidech zájem o její ochranu,posílit vztah a úctu k přírodě,zvýšit uvědomění si jedinečnosti, důležitosti a zranitelnosti přírody a krajiny
- Novými programy EVVO zvýšit dostupnost tohoto tématu pro veřejnost
- Vytvořit nové kvalitní pomůcky EVVO (badatelský baťůžek, místní klíče k určování druhů)
- Zvýšit kvalitu a profesionalitu OSTradice Bílých Karpat rozšířením nabídky samoobslužných vzdělávacích programů pro veřejnost
- Pomocí místně zakotveného učení rozvíjet spolupráci v EVVO s místními školami a komunitou
- Seznámit s jedinečností bělokarpatské krajiny

 

Projekt je podpořen Zlínským krajem.Tweet