Nejlepší kousky z Bílých Karpat

S kapkou vody za poznáním

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit EVVO směrem k handicapovaným dětem a mládeži, zprostředkovat jim kontakt s přírodou Bílých Karpat, interpretovat místní přírodní dědictví a upozornit na alarmující celospolečenský problém - sucho.

Připravili jsme 5denní POBYTOVÝ PROGRAM, ve kterém děti hravou formou seznamujeme s krajinou a její ochranou, zejména z hlediska ochrany vody a souvisejícího sucha. Využíváme badatelských metod, pokusů, zážitkovou pedagogiku, vezmeme děti na exkurze k pramenům.

Program jsme PILOTNĚ OVĚŘILI se skupinou dětí se spinální svalovou atrofií (SMA). 

Výstupem je i souhrn nápadů a činností v rámci EVVO pro práci s tělesně postiženými - NÁPADNÍK.

Pro lektory a jiné organizace pracující s handicapovanými jsme připravili ŠKOLENÍ o možnostech využívání EVVO při aktivizačních činnostech pro dané postižení a také 2 KONZULTACE.

 

Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem.

 Tweet