Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Školám

Vzhůru do mokřadu

Celoroční projekt spolupráce se základní školou se zastřešujícím tématem MOKŘADY. Vhodné pro žáky prvního stupně ZŠ.

V rámci programu proběhne několik (cca 4) setkání, které tvoří na sebe navazující výukové terénní programy pro žáky.

Výukové programy využívají prvky badatelsky orientované výuky a místně zakotveného učení. V průběhu čtyř celodenních výukových programů se žáci dozvídají o významu mokřadů v krajině, zkoumají a mapují druhovou pestrost mokřadních stanovišť, analyzují pH různých vzorků vody, zkouší si základy fytocenologie i odlov bezobratlých a planktonních organismů, seznamují se s různými druhy hornin vyskytujících se v zatopeném lomu a pátrají po historických faktech o místní „kyselce“.

Vedle rozvíjení badatelských dovedností kladou všechny programy důraz na týmovou spolupráci a budování vztahu k dané lokalitě, dávají prostor dětem kreativně myslet a přicházet věcem na kloub hravou formou.

Program byl vytvořen v roce 2022.

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.Tweet