Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Tradice Bílých Karpat, z.s.

Hornatý kraj na pomezí mezi Moravou a Slovenskem, na pomezí mezi nespoutanou přírodou a krajinou obydlenou člověkem, na první pohled pohladí po duši. Soužití zdejších lidí s přírodou může sloužit jako jeden z příkladů trvale udržitelného rozvoje, což dosvědčuje i vyhlášení Bílých Karpat Biosférickou rezervací UNESCO.

Lidé, kteří si uvědomují obdivuhodnou pestrost zdejší přírody i živých tradic, založili spolek Tradice Bílých Karpat s posláním využívat přírodního a kulturního dědictví tohoto regionu k trvale udržitelnému rozvoji.

Spolek Tradice Bílých Karpat je dobrovolným, nevládním a neziskovým sdružením fyzických a právnických osob, které spojuje zájem napomáhat všem aktivitám, jež trvale rozvíjejí tradiční zemědělskou a řemeslnou produkci Bílých Karpat.

Od svého vzniku v roce 1998 se spolek především snaží rozvíjet ovocnářství v Bílých Karpatech. Hlavního cíle – zachovat jedinečný genofond krajových odrůd ovocných dřevin – je dosahováno prostřednictvím mapování, zakládání genofondových sadů, novými výsadbami a především zpracováním místní ovocnářské produkce. Od roku 2000 jsou v moštárně v Hostětíně vyráběny jablečné mošty.
Obraz krajiny Bílých Karpat dotvářejí místní výrobky. Vznikají díky práci zdejších zemědělců, řemeslníků či firem a v řadě případů jsou odkazem na místní krajinu, tradice a dovednosti. Právě regionální ochranná značka Tradice Bílých Karpat® je jednou z možností, jak místní bělokarpatské produkty zviditelnit.

Část svého úsilí sdružení zaměřuje na poradenství pro ekologické zemědělce, neziskové organizace a další zájemce.Tweet